Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010


Η πλήρης αδιαφορία για τη Ρίτα
φαίνεται ξεκάθαρα εδώ